Hlutverk

Tilgangur samtakanna er:

a) að stuðla að góðu samstarfi og samskiptum fyrirtækja og stofnana innan sambandsins.
b) að gæta hagsmuna sambandsaðila.
c) að stuðla að samvinnu við önnur fyrirtæki, stofnanir, félög og félagasambönd, innanlands og utan, í upplýsinga- og fræðsluskyni varðandi atvinnumál fatlaðs fólks og annarra sem þurfa á stuðningi að halda.
d) að vera ráðgefandi stofnunum ríkis og sveitarfélaga, þar með talin ráðuneyti og annarra þeirra sem sjá um starfsendurhæfingu og atvinnumál fatlaðs fólks.
e) að stuðla að samstarfi um uppbyggingu á starfsþjálfun, hæfingu og endurhæfingu fyrir einstaklinga til starfa á vinnumarkaði.