Hæfing fyrir fatlaða – Miðjan

Árgata 12, 640 Húsavík
464 1201

Opið alla daga frá 8:00 – 16:00

Miðjan er hæfing, dagþjónusta og geðræktarmiðstöð sem hefur það að markmiði að efla alhliða þroska og sjálfstæði einstaklings og viðhalda og auka þá færni sem einstaklingurinn hefur náð. Jafnframt að veita vellíðan og öryggi og efla frumkvæði og koma til móts við sjálfsákvörðunarrétt. Notendur skiptast í þrjá hópa:

  1. Fólk með þroskahömlun og/eða sértæka námsörðugleika.
  2. Fjölfatlaðir einstaklingar.
  3. Fólk með geðraskanir.

Í hæfingu og dagþjónustu er lögð áhersla á einstaklingsmiðaða nálgun ásamt því að að starfa eftir áhugasviði og færni hvers og eins. Helstu verkefni eru skapandi starf, afþreying, matseld og ýmis önnur heimilisstörf ásamt hæfingu.

Geðræktarmiðstöð er batahvetjandi stuðningsúrræði fyrir einstaklinga sem búa, eða hafa búið við geðraskanir, atvinnuleysi og/eða alvarleg veikindi með þeim afleiðingum að lífsgæði þeirra hafa skerst. Markmiðin eru m.a. að efla sjálfstraust og ábyrgð til félagslegrar þátttöku, að auka færni til samskipta, að efla þátttöku í ýmis konar iðju, að efla virkni og þátttöku í daglegu lífi, að efla trú á eigin áhrifamátt, að draga úr fordómum gegn geðröskunum, að draga úr neikvæðum áhrifum geðraskana á einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið í heild, að fækka innlögnum á geðdeildir og að efla geðheilbrigði.

Einkunnarorð Miðjunnar eru: Virðing, vinátta og vellíðan.

Hafa samband:
Marzenna K. Cybulska, forstöðumaður  marzenna@nordurthing.is